Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”


Statut SM „Metalowiec” obowiązuje od dnia 2 stycznia 2019

Regulaminy


Regulamin porządku domowego
Regulamin rozliczeń finansowych w Spółdzielni
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu Spółdzielni
Regulamin Rady Osiedla I i II
Regulamin Rady Osiedla III
Regulamin gospodarki nieruchomości
Regulamin Funduszu Społeczno-Wychowawczego
Regulamin rozliczeń kosztów i przychodów w odniesieniu do nieruchomości
Regulamin rozliczeń ciepła 2023
Regulamin rozliczeń ciepła 2022
Regulamin Funduszu Remontowego
Regulamin przetargu na odrębną własność do lokalu mieszkalnego
Regulamin tworzenia i gospodarki Funduszem Zasobowym
Regulamin udostępniania dokumentów członkom SM „Metalowiec”
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SM „Metalowiec”
Regulamin korzystania ze szlabanu zabezpieczającego wjazd na teren spółdzielni
Regulamin dla użytkowników parkingu Szwedzka 1-19
Regulamin dla korzystania z garaży Grabiszyńska 309
Instrukcja korzystania z miejsc postojowych i boksów garażowych ul. Stalowowolska 26