Dokumenty do pobrania


Wniosek o wydanie zaświadczenia do kancelarii notarialnej
Karta informacyjna po zmianie użytkownika lokalu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przysługującym tytule prawnym do lokalu
Wniosek o wyodrębnienie mieszkania własnościowego
Wniosek o wyodrębnienie mieszkania lokatorskiego
Wniosek o wyodrębnienie garażu, lokalu użytkowego
Załącznik do wniosku o wyodrębnienie – dane osobowe do aktu notarialnego
Wniosek o zaświadczenie do banku z opisem nieruchomości
Wniosek o dostęp do Internetowej Obsługi Kontrahenta
Wniosek o udostępnienie danych
Oświadczenie dotyczące wskazania członkostwa
Oświadczenie dotyczące wypowiedzenia członkostwa
Zgłoszenie działalności gospodarczej w mieszkaniu
Wniosek o wydanie zaświadczenia do założenia księgi wieczystej dla lokalu
Zgoda na przesyłanie korespondencji drogą mailową
Druk pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie
Deklaracja członkowska