Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”
ul. Inżynierska 17
53-227 Wrocław

NIP: 896-000-35-62
REGON: 000492635
KRS: 0000098910

Konto bankowe:
PKO BP III O/Wrocław
78 1020 5242 0000 2802 0027 7640

Uwaga: konto ogólne spółdzielni nie dotyczy opłat za mieszkania, lokale użytkowe, garaże itp.

Masz pytanie? Napisz do nas!

CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCA

SEKRETARIAT

DZIAŁ SAMORZĄDOWY

DZIAŁ GOSPODARKI MAJĄTKIEM

Zastępca prezesa, dyrektor ds. zarządzania majątkiem:

Lokale mieszkalne i sprawy członkowskie:

Lokale użytkowe:

Grunty, dzierżawy:

DZIAŁ INWESYCYJNO-TECHNICZNY

Kierownik działu inwestycyjno-technicznego:

Dział techniczny:

Inspektor ds. technicznych:

Inspektor ds. ogólnobudowlanych:

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Zastępca prezesa, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych:

Kierownik rachunkowości:

Płace (ZUS), płatności:

Wkłady:

Windykacja:

Controlling i ubezpieczenia:

DZIAŁ KADR

MAGAZYN (ZAOPATRZENIE)

Siedziba ul. Różana 4-6:

TELEFONY AWARYJNE
po godzinach pracy Administracji

W sprawach awarii instalacji elektrycznej:

W sprawach awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej:

Lokalizacja