Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”
ul. Inżynierska 17
53-227 Wrocław

NIP: 896-000-35-62
REGON: 000492635
KRS: 0000098910

Konto bankowe:
PKO BP III O/Wrocław
78 1020 5242 0000 2802 0027 7640

Uwaga: konto ogólne spółdzielni nie dotyczy opłat za mieszkania, lokale użytkowe, garaże itp.

Masz pytanie? Napisz do nas!

CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCA

SEKRETARIAT

DZIAŁ SAMORZĄDOWY

DZIAŁ GOSPODARKI MAJĄTKIEM

Lokale mieszkalne i sprawy członkowskie:

Lokale użytkowe:

Grunty, dzierżawy:

DZIAŁ INWESYCYJNO-TECHNICZNY

Kierownik:

Inspektor ds. instalacyjno-sanitarnych:

Inspektor ds. technicznych:

Inspektor ds. ogólnobudowlanych:

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Główna księgowa:

Zastępca głównej księgowej:

Kierownik rachunkowości:

Płace (ZUS), płatności:

Wkłady:

Windykacja:

Controlling i ubezpieczenia:

DZIAŁ KADR

MAGAZYN (ZAOPATRZENIE)

Siedziba ul. Różana 4-6:

TELEFONY AWARYJNE
po godzinach pracy Administracji

W sprawach awarii instalacji elektrycznej:

W sprawach awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej:

Lokalizacja