W latach 70-tych XX wieku powstał Klub Osiedlowy „Bakara”, który następnie został przekształcony w Dom Kultury „Bakara”. Pierwszym dyrektorem ośrodka był Piotr Guzek. Przez ostatnie 10 lat placówką kierował Jerzy Brodziński. Funkcjonująca obecnie nazwa Centrum Kultury i Edukacji Bakara najlepiej oddaje misję placówki i dwa główne obszary jej działania. Dziś nikt już nie pamięta, kto jest pomysłodawcą nazwy, ale Black Baccara (odmiana czarnej róży) dla placówki, która ma siedzibę przy ul. Różanej – była trafna. Spolszczona nazwa „Bakara” bardzo szybko się przyjęła wśród okolicznych mieszkańców.

Główne cele działalności CKiE „Bakara”

  • pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej i miejskiej do bezpośredniego oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  • edukacja dzieci i młodzieży,
  • upowszechnianie kultury i sztuki, zarówno profesjonalnej jak i amatorskiej, wśród osób dorosłych, aktywnych zawodowo, a także wśród seniorów.

Zadania te realizowane są przez edukację, upowszechnianie różnych form twórczości i działalność rekreacyjno-rozrywkową.

Adres: Centrum Kultury i Edukacji „Bakara” Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, ul. Różana 4-6, 53-227 Wrocław.
Więcej informacji na: www.bakara.pl
Profil na FB: www.facebook.com/ckiebakara

Sale CKiE „Bakara”