Poszukujemy:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul. Inżynierska 17, 53-227 Wrocław

zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko specjalista ds. technicznych w zakresie instalacji sanitarnych

Miejsce pracy: Wrocław, Inżynierska 17

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

I. Gospodarka remontowa

 1. Przygotowanie remontu pod względem formalno – prawnym, uzyskanie zezwoleń i decyzji administracyjnych, warunków technicznych, zgłaszanie rozpoczęcia/zakończenia robót (instalacje i sieci sanitarne, elektryczne i teletechniczne).
 2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej/konkursu na wykonanie dokumentacji technicznej dla planowanych remontów instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.
 3. Przygotowanie specyfikacji przetargowych dla zadań ujętych w planie remontów i innych.
 4. Analiza wykonanych dokumentacji projektowych.
 5. Udział w komisjach technicznych, odbiorowych i radach technicznych.
 6. Sporządzanie zleceń, umów z wykonawcami zewnętrznymi w zakresie robót instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. Weryfikacja wstępna umów.
 7. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej.

II. Gospodarka zasobami

 1. Pełnienie funkcji związanej z ogólnie pojętymi zagadnieniami technicznymi dotyczącymi instalacji sanitarnych.
 2. Analiza zagadnień i ocena zjawisk technicznych w zakresie instalacji sanitarnych w zasobach spółdzielni.
 3. Współdziałanie w przeglądach okresowych budynków dokonywanych zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego w zakresie posiadanych uprawnień.
 4. Uczestniczenie w komisjach technicznych, radach technicznych.
 5. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z przebudową lokali.
 6. Weryfikacja, kontrola kosztorysów i dokumentacji technicznej w zakresie instalacji sanitarnych i sieci.
 7. Sporządzanie wniosków o podjęcie decyzji / zaopiniowanie do organów spółdzielni związanych z gospodarką zasobami.
 8. Przeprowadzanie analiz technicznych dotyczących inwestycji obcych na terenach przyległych do terenów spółdzielni.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie lub średnie techniczne,
 • uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych (wykonawcze),
 • staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomości programów EXCEL, WORD,
 • znajomość kosztorysowania, mile widziana znajomość programów do kosztorysowania,
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, tj. 8.200 – 9.000 zł brutto miesięcznie
  (w tym premia uznaniowa 15%, oraz dodatek za posiadane uprawnienia i komputerowy)
 • świadczenia socjalne.

Ofertę wraz z CV w zamkniętej kopercie z napisem „Inspektor ds. technicznych w zakresie instalacji sanitarnych”, należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pod adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul. Inżynierska 17, 53-227 Wrocław –  w terminie do 14.06.2024 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec we Wrocławiu przy ul. Inżynierskiej 17. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  Kodeks pracy ze zm. oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Wszelkie przekazane dokumenty po zakończeniu rekrutacji zostaną zniszczone.