Walne Zgromadzenie KIGN

21-22 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, której członkiem jest nasza spółdzielnia. Spółdzielnię reprezentował prezes zarządu Jerzy Kruk, który wręczył Izbie – na ręce Marka Urbana, prezesa zarządu KIGN – odznaczenia przyznane w 2019 roku przez Radę Nadzorczą: medal wydany z okazji 200-lecia spółdzielczości i medal 60-lecia „Metalowca”. KIGN bardzo pomaga spółdzielniom w różnych dziedzinach działalności – nam, przy współdziałaniu z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami (szefem jest pan Arkadiusz Borek), udało się dobrze sprzedać białe certyfikaty, które otrzymuje się za oszczędzanie energii. Na tymże Walnym Jerzy Kruk został wybrany do Rady Programowej KIGN. Gratulując wyboru, zapytaliśmy, dlaczego podjął się tego zadania, skoro funkcja ta skończy się wraz z chwilą zakończenia pracy w spółdzielni? – Te parę miesięcy chcę wykorzystać, aby w pracy programowej KIGN w większym zakresie uwzględnić działania na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów i udzielania pomocy spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym. Może to być wpływanie na zapisy prawa (spółdzielczość mieszkaniowa nie ma na to wpływu bezpośredniego), ale też doradztwo prawne oraz współorganizowanie rozwiązań praktycznych, np. jak wykorzystać współpracę z KIGN (a też z Instytutem KIGN) w zakresie ekologii – białych certyfikatów, by uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe dla spółdzielni. To ważne, tym bardziej że w praktyce żadna z ostatnich rządowych tarcz nie objęła pomocą spółdzielni mieszkaniowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *