65-lecie Spółdzielni

6 luty – to oficjalna data jubileuszu 65-lecia założenia naszej Spółdzielni. Właśnie tego dnia, w 1959 roku odbyło się zebranie założycielskie z inicjatywy grupy członków-założycieli, pracowników wrocławskiej Fabryki Urządzeń Mechanicznych (obecnie FAT).

 7 marca w Centrum Kultury i Edukacji „Bakara” odbyło się szczególne posiedzenie samorządu, poświęcone jubileuszowi 65-lecia Spółdzielni. Uroczystość poprowadził pan Wojciech Wąs – Przewodniczący Rady Nadzorczej, pełniąc rolę gospodarza i przedstawiciela organów samorządowych.

Przybyli zaproszeni goście: Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w towarzystwie asystentki Moniki Witkowskiej, którzy jako pierwsi odebrali medale pamiątkowe 65-lecia Spółdzielni – za autentyczną pomoc spółdzielniom mieszkaniowym – doceniając ich rolę miastotwórczą, dbałość o zasoby mieszkaniowe i komfort zamieszkania, pan Jan Bujak – dyrektor Departamentu Nieruchomości UM, pan Stanisław Swat – reprezentujący jednocześnie Krajową Radę Spółdzielczą i Związek Rewizyjny SM RP (niestety, pan Jerzy Jankowski nie mógł uczestniczyć) oraz pan Mirosław Lach – radny miejski i doradca Prezydenta Wrocławia ds. spółdzielczości mieszkaniowej. Przybyli przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z nami, bez których nie dałoby się stworzyć warunków zamieszkania, tj. pan Marek Urban – prezes zarządu i pani Anna Czaja – dyrektor biura Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, pan Adam Łoziak, wiceprezes zarządu UNIQA TU wraz z panią Joanną Zemłą – dyrektorką regionu dolnośląskiego i panią Agnieszką Wąs-Rzeczkowską, którym szczególnie dziękujemy za wsparcie finansowe tej uroczystości. Bank PKO BP, który jest członkiem spółdzielni, z tytułu posiadanego lokalu w Tarasach Grabiszyńskich, reprezentowały panie Małgorzata Czerwińska – dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej oraz Dominika Cebrat – dyrektor Biura Wsparcia Biznesu Regionalnego Oddziału Detalicznego. Fortum Power and Heat Polska reprezentowała pani Dagmara Tracz, Kon-Rem – pan Andrzej Tomys prezes zarządu, Vectrę – pan Zdzisław Sempowicz, Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich Florian – pan Maciej Rogala.

Gościliśmy także prezesów zarządów wrocławskich oraz dolnośląskich spółdzielni mieszkaniowych, tj. pana Szymona Brzozowskiego z Wrocławia-Południa, pana Waldemara Kordysa z Cichego Kącika, pana Andrzeja Pyziołka z Wojewodzianki, Mirosława Dąbrowskiego z Nadodrza w Głogowie. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli współpracujących gazet, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: pani Maria Niedzielska – redaktorka naczelna „Domów Spółdzielczych” oraz Joanna Kaliszuk – redaktorka naczelna „Gazety Południowej” i pan Krzysztof Dębek – prezes wydawnictwa. Niestety, nie dotarły redaktorki z „Administratora” i „Tęczy Polskiej”. Oprócz pełnej reprezentacji organów samorządowych na jubileusz zostali zaproszeni także byli, zasłużeni działacze SM „Metalowiec”: panie Lidia Anna Latasiewicz i Jadwiga Dziuda, panowie Ryszard Matolicz i Tadeusz Kaszyca. Podczas uroczystości, po przedstawieniu dorobku samorządu spółdzielni przez pana Wojciecha Wąsa Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nastąpiło wręczenie medali okolicznościowych, przyznanych uchwałą rady dla firm i instytucji (członkowie Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych otrzymają medale na odrębnym posiedzeniu samorządu). Medale otrzymali także zasłużeni prezesi – obrońcy spółdzielczości – panowie Ryszard Dymara, Marian Kret i Jerzy Worwa.

Spółdzielnia otrzymała wiele gratulacji i życzeń, które zostały złożone na ręce pana Wojciecha Wąsa, pana Dariusza Podroużka – prezesa zarządu oraz pań Marii Raczyńskiej i Ewy Łońskiej – wiceprezesek zarządu. Uroczystość była też okazją do podziękowania za całokształt osiągnięć, zasług i dokonań panu Jerzemu Krukowi, który był prezesem spółdzielni do końca 2023 roku, pełniąc tę funkcję 50 lat, oraz wręczenia mu odznaczeń i gratulacji. Otrzymał z rąk Prezydenta Wrocławia Złotą Odznakę Honorową Wrocławia „Wrocław z wdzięcznością – Wratislavia grato animo” – za zasługi w działalności publicznej na rzecz rozwoju Wrocławia, Złotą Odznakę Zasłużony dla Budownictwa, a także najwyższe odznaczenie spółdzielcze – Złotą Odznakę Spółdzielczości Polskiej, którą wręczył pan Stanisław Swat. Pan Jerzy Kruk był niekwestionowanym liderem i obrońcą spółdzielczości mieszkaniowej, kierował spółdzielnią w okresie największego boomu mieszkaniowego, wprowadzał nowatorskie rozwiązania, dostosowując regulacje wewnętrzne do zmieniających się uwarunkowań gospodarczych i prawnych, które były często wzorem dla innych. Dzięki jego doświadczeniu udało się przejść spółdzielni przez trudny, także gospodarczo, czas pandemii, mimo, że spółdzielczość mieszkaniowa została pominięta w rządowych tarczach kryzysowych. Za to wszystko bardzo dziękujemy.

Na zakończenie podano tort jubileuszowy i rozpoczął się autorski program artystyczny, w którym zaprezentowali się seniorzy z Chóru Bakara, dzieci i młodzież z PW Dance pod kierunkiem Pauliny Wojtyłło, pan Jerzy Brodziński z zespołem Wroclive oraz gościnnie panowie Marian Tarnowski i Henryk Orłowski.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *